اتریش

درباره اتریش

جمهوری اتریش با مساحت 83872 كیلو متر مربع كشوری است در قلب اروپای مركزی . در شمال آلمان و جمهوری چك و اسلواكی و در شرق با مجارستان همسایه است در جنوب به اسلونی و ایتالیا و در جنوب غرب به سوئیس و لیختن اشتاین محدود می گردد . مانند چند كشور دیگر در اروپای مركزی با آبهای آزاد جهانی و دریا ها مرز مشتركی ندارد . از نظر ویژگی های جغرافیایی می توان اتریش را به سه منطقة اصلی تقسیم نمود : منطقة كوهستانی آلپ كه تقریباً اكثر خاك اتریش را در بر می گیرند .

زمین های نسبتاً كم ارتفاع و كوه های دلربا و با شكوه آلپ در غرب به دشتهای كم ارتفاع رود دانوب و دشت وین در شرق كشور منتهی می شوند .كوه های آلپ اتریش از غرب به شرق گسترده شده و اگر از غرب به شرق حركت كنیم از ارتفاع آنها كاسته می شود . بلند ترین نقطة كوه های آلپ اتریش ، كوه گلوكنر در حدود 3800 متر ارتفاع دارد . اكثر رودهای بزرك این كشور همچون دانوب و انس و این از كوه های آلپ سرچشمه می گیرند و در مسیر خود مناطق دل انگیزی را خلق می كنند .

آب و هوای اتریش در زمستانها سرد و در تابستانها ملایم و مطبوع است .

 وین با جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر پایتخت و بزرگترین شهر اتریش است و گراتس {Graz }، لینتس {Linz } ، سالزبورگ {Salzburg}  و اینسبراگ {Insbruck} به ترتیب بزرگترین شهر های این كشور می باشند . اتریش از 9 ایالت تشكیل شده است.

مردم:

اتریش با جمعیتی در حدود 5/8 میلیون نفر بیش از هر چیز به مردمی با فرهنگ و با استانداردهای بالای زندگی مشهور هستند . تقریباً یك چهارم از جمعیت كشور در وین ، پایتخت اتریش و به نوعی پایتخت فرهنگی اروپا سكونت دارند .

اتریشی های آلمانی زبان در حدود 90 درصد جمعیت كشور را به خود اختصاص داده اند . پس از اتریشی ها اقلیت اسلونی در ایالت Carinthia  و Styria  در جنوب اتریش ، مهاجرین یوگوسلاوی سابق ( هربها و كراوتها ) و تركها مهمترین گروه های قومی در اتریش را شكل می دهند.

دین اصلی در اتریش مسیحیت كاتولیك است و در حدود 75 درصد از جمعیت این كشور پیرو كیلیسای كاتولیك می باشند كه البته این تعداد رو به كاهش است و تنها 5 درصد مردم پروتستان هستند. نكتة جالب اینكه پس از ظهور و اوج اصلاحات مذهبی توسط لوتر و كالوین و وجود نهضت پُروتستان در شمال و مركز آلمان، اتریش و منطقه باواریا در قرن هفده و هجده به كانون مبارزات ضّد اصلاحات علیه پروتستانها تبدیل شد. اگر چه با ظهور امپراتور ژوزف دوم در اواخر قرن 18 و اعلام آزادی ادیان افراط در حمایت از كلیسای كاتولیك كمتر شد ولی كلیسای كاتولیك در اتریش حتی در زمان حال از نفوذ بالایی برخوردار است.

زبان:

آلمانی زبان رسمی مردم اتریش است. البته كوه های شگفت انگیز و با عظمت آلپ باعث خلق گویش ها و لهجه های گوناگونی از زبان آلمانی در مناطق كوهستانی اتریش شده است. اكثریت مردم اتریش به گویش اتریشی- باواریایی صحبت می كنند. دستور زبان آلمانی در اتریش با قواعد زبانیای كه در آلمان به كار می رود تفاوتهایی دارد كه البته این تفاوتها چندان قابل توجه نیست. آلمانی در كنار زبان های انگلیسی، دانماركی، فنلاندی و هلندی به شاخة ژرمنی (Germanic) از خانوادة بزرگ زبانهای هند و اروپایی تعلق دارد.