یوکوهاما

درباره یوکوهاما

بندر یوكوهاما بندر مهم كشور ژاپن است كه دارای دیدنیهای جالبی چون معبد سوجی وصومعه معروف ( بزرگترین صومعه بودائی ژاپن ) دارد. همچنین پاویون CHOSHUKAKU وچایخانه سنتی شهر كه مربوط به قرن هفدهم است در این شهر واقع شده است . برای رفتن به این بندر می توان از شهر توكیو با اتوبوس یا قطار مسافرت نمود