دوسلدوف

درباره دوسلدوف

شهر دوسلدورف یكی از شهرهای زیبا و قشنگ آلمان میباشد و خیابانهایKONIGSALLEE-BERLINER ALLEE وSCMADOWSTRASSOE از مراكز خرید شهر دوسلدورف می باشند،جاهای دیدنی آن برج معروف مشرف به رودخانه RHINE- كلیسای گوتیك ST.LAMBERTS وهمچنین JAGERHOF CASTLE و موزه هنرهای زیبا كه برای توریست جالب و دیدنی است.شهر زیبای دوسلدورف یكی از شهرهای زیبای آلمان است و میتوان گفت كه این شهر مركز مد آلمان میباشد.در شهر قدیمی دوسلدورف میتوان از كلیسای معروف آل و همچنین موزه گوته بازدید نمود.با شركت هواپیمایی ایران ایر از طریق: فرانكفورت و كلن و سایر خطوط شركت هواپیمایی خارجی میتوان به دوسلدورف مسافرت كرد.