برلین

درباره برلین

شهر برلين پايتخت و در عين حال بزرگترين شهر آلمان است. با جمعيتي بالغ بر 5/3 ميليون نفر دومين شهر پر جمعيت اروپا، پس از لندن است. برلين مركز سياسي، رسانه اي، علمي و فرهنگي آلمان است. معتبرترين و معروفترين دانشگاه ها و موئسسات تحقيقاتی در اين شهر قرار دارند. این شهر مرکز غني ترين موزه ها و گالري هاي هنري است و تعداد زیادی از بهترین سالن هاي با شکوه اپرا و اركستر در برلین متمركز شده اند.